Det er mye som kan avgjøre om et leksikon er en god en eller ikke. For eksempel så er en god tittel avgjørende for om en leser legger merke til eller finner en artikkel. Titler i leksikon skal ikke være kreative på noen måte, de skal være presise og korrekte.

I tillegg så er det viktig å bruke navn andre kjenner igjen, dersom det skal stå om «Hariton Pushwagner» er det kanskje mange som hadde oversett den, men står det kun «Pushwagner» vil det være lettere gjenkjennelig for de fleste.

Det mest kjente leksikonet i Norge er Det store Norske Leksikon, definert som et nasjonalleksikon.