Om vi ser på eldre norsk litteratur var det forfattere som Bjørnstjerne Bjørnson, Henrik Ibsen, Knut Hamsun og Camilla Collett som var de største og etterhvert ble de mest kjente norske forfatterne.

Bjørnstjerne Bjørnson blir fortsatt sett på som en av de mest sentrale norske dikterne. Han markerte seg både som poet, dramatiker og nasjonal debattant. Han skrev blant annet Norges nasjonalsang, Ja vi elsker dette landet som er en av hans mest kjente tekster.Bjørnstjerne var sønn av presten Peder Bjørnson og kone Inger Lise, i hans barndom og ungdomstid gjorde natur sterke inntrykk på han, særlig i Romsdal. Allerede i skoletiden hans mellom 1844-1849 skrev han sin første artikkel «Frihetens Tale til Moldeserne».I 1865 ble han sjef for Christiania Theater hvor han ble i 2 år så ble han teaterleder ved Det Norske Teater i 1970 hvor han også ble i 2 år.Bjørnson var også redaktør av Norske Folkeblad i perioden 1866-71 og under opphold i Italia og Tyrol mellom 1873-75 ga han kontakt med moderne europeisk liv og det ga han en ny inspirasjon og tenkemåte til hans dikt generell tenkemåte. Bjørnson fikk Nobelprisen i litteratur i 1903 og ligger nå gravlagt i Æreslunden på Vår Frelsers gravlund i Oslo.

Camilla Collett var en av de store norske forfatterne og kvinnesakspionèrene. Hun blir omtalt som 1800-tallets mest betydningsfulle kvinnelige norske forfattere. I det meste hun skrev så fikk hun gjennom kvinners stilling i både samfunnet og litteraturen.Hun holdt seg heller ikke til noen spesiell sjanger, hun skrev både brev, dagbok, selvbiografi, fortellinger og romaner. Hun gjorde hennes største forfatterinnsats innen essaysjangeren, men er idag mest kjent for hennes roman Amtmandens Døttre som tar opp tema som kjærlighetsekteskap og fornuftekteskap, utgitt i 1854.Hun ga ut romanen anonymt i to bind. I romanen undersøkte Collett både kvinneidealet og forksjellene på kvinners og menns kjærlighetsevner.

Blant Norges mest kjente forfattere idag er Jo Nesbø, en norsk forfatter, musiker og siviløkonom født i Oslo i 1960. Han har gitt ut kriminalromaner om kriminaletterforskeren Harry Hole og også barnebøker om Doktor Proktor, bøkene hans er blitt oversatt til over 40 språk og er populære blant mange over hele verden.