Krig har til alle tider vært en gjenstand for fascinasjon for mennesker. Det er således neppe en tilfeldighet at det aller første verkene i Europas litteraturhistorie, Homers «Iliaden», hadde krig (mellom grekerne og trojanerne) som tema. Krigens dramatikk og råskap egner seg utmerket som bakteppe både for episke historiske fortellinger og for skjebnetunge kjærlighetshistorier.krigFra den moderne epoken er det vanskelig å komme utenom Tolstojs «Krig og Fred», som med rette regnes som et av hovedverkene i Europas litteraturhistorie. Med sine barske helter, vakre kvinner og storslåtte beskrivelser av Napoleons invasjon av Russland i 1812, inneholder Krig og Fred alle de elementer som gir en roman klassikerstatus.En annen stor forfatter som lot seg inspirere av krig, var Ernest Hemingway. Hans to kanskje mest berømte romaner har begge krig som bakteppe – 1.verdenskrig i «Farvel til våpnene» og Den spanske borgerkrig i «Klokkene ringer for deg.» I begge romanene lar Hemingway krigen fungere som en kulisse for hovedkarakterens søken etter mening med livet.Noen forfattere har også fokusert på krigens mer komiske sider. «Catch 22» av Joseph Heller er en klassiker innen denne sjangeren. Heller kritiserer nådeløst militærvesenets logikk (eller mangel på sådan) gjennom en rekke absurde, humoristiske observasjoner.